Optagelse af kommunikation

Optag taleopkald, tekst, skærm, video og chat taleopkald, tekst, skærm, video og chat

Stemme- og tekstoptagelse

Et vigtigt aspekt af et vellykket compliance-program er brugen af stemme- og interaktionsoptagelse. Det er afgørende, at du har en risikoforebyggelsesmekanisme, uanset hvilken afdeling det drejer sig om – om det er i handelsafdelingen, back office eller kontaktcenteret. Til det formål tilbyder TM Group en bred vifte af interaktions- og stemmeoptagelsesløsninger fra branchens førende teknologileverandører. Vores løsninger understøttes, integreres og vedligeholdes af et team af compliance-eksperter og ingeniører.

På grund af høj efterspørgsel og lovgivningsmæssige krav er det afgørende, at der udføres effektive efterforskninger undersøgelser, uanset om det er på anmodning fra tilsynsmyndigheden eller fra interne compliance-teams.

Funktioner og fordele ved interaktionsoptagelse

Reducer efterforskningstid

Avancerede og proaktive søgeadvarsler

Opdag, overvåg og analysér alle interaktioner

Opdag og forebyg potentielle lovovertrædelser

Overhold følgende regler

MiFID II 100%
FINRA 100%

Samlet kommunikationsoptagelse

Microsoft Teams-optagelse til compliancce

Inden for erhvervslivet har vi set en kæmpe stigning i brugen af Microsoft Teams – og det er især tilfældet for handels- og investeringsbanker, finansielle tjenester, handelsfirmaer, aktiv- eller porteføljeforvaltere og andre regulerede firmaer. Derfor er behovt for at kunne understøtte kommunikation fra mange forskellige kanaler på én samlet platform også steget som aldrig før. Men komplet implementering på tværs af organisationen har været begrænset på grund af manglende evne til at optage al kommunikation på forenede platforme som Microsoft Teams.

Med optagelsesløsningerne til Microsoft Teams i vores portefølje af tjenester kan du optage alle kommunikationstyper, om end det er tale, video, chat, skærmdeling og andet

Skype For Business-optagelse til compliance

Finansielle tjenester, banker, handelsvirksomheder osv. står over for større krav fra myndighederne om proaktiv og præcis registrering, opbevaring og genfinding af alle handelsinteraktioner. Skype for Business Recording er derfor meget efterspurgt af sine brugere.

Optagelsesplatformene i vores portefølje er klar til at møde fremtidens udfordringer ved at fange og optage alle Skype for Business-kommunikationstyper som stemme, video, chat, skærmdeling osv. 

Stemme-til-tekst i alle opkald

Opkaldstransskription

I mange tilfælde skal du kunne fremvis en transskription af din kundeinteraktion, og du har kun så lidt som 72 timer til at udføre undersøgelsen og levere data. Disse krav efterspørges især af regulatorer, der opererer i og holder øje med den finanssektoren.

Det er en utrolig besværlig, dyr og tidskrævende opgave, hvis den skal udføres manuelt. Med vores løsninger til transskriptioner af opkald kan hele processen automatiseres i forbindelse med interaktionsoptagelsen. Den kn håndtere optagelse, download, transskription, søgeordssøgninger og tekstfiloutputt. Det eneste, du skal gøre, er at sætte processen i gang og derefter levere slutproduktet til institutionen, hvor anmodningen kom fra.

Lad os tage en snak!

Emil Holmberg

Salgschef

Emil Holmberg TM Group Sales Director

Vil du vide mere?

Relaterede sider

Registrering af dokumentation

Registrering af dokumentation

Gå til side

Interaktionsanalyse

Interaktionsanalyse

Gå til side